FINDING THE FAITH AND FUTURE IN LOPBURI with The New Isuzu MU-X

1326 Views 0 Comment
mammal-monkey-primate-thailand-temple-macaque-1171123-pxhere.com

FINDING THE FAITH AND FUTURE IN LOPBURI

 

            “โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายนั้น ล้วนเป็นของมีคุณค่า และจำเป็นแก่การค้นคว้าในประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตกาล สมควรจะรักษาให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล โดยเฉพาะโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ควรจะได้มีพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษาและตั้งแสดง นักศึกษาและประชาชนได้ชม และศึกษาหาความรู้ให้มาก และทั่วถึงยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ มีผู้กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีผู้สนใจและหาซื้อโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ส่งออกไปต่างประเทศกันมาก ถ้าต่อไปภายหน้า เราจะต้องไปศึกษา หรือชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทยเราเองในต่างประเทศ ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเศร้า และน่าอับอายมาก เราจึงควรจะขวนขวาย และช่วยกันหาทางรวบรวมโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของเรา แล้วจัดสร้างพิพิธภัณฑสถาน เก็บรักษาไว้จะเป็นการดีที่สุด”

 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504

 

HISTORY IS ALL ABOUT THE FUTURE

เมื่อเอ่ยถึงลพบุรี ภาพพระปรางค์สามยอดก็ลอยมาแต่ไกล ตามมาติดๆ ด้วยภาพฝูงลิงจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ตามมุมต่างๆ ของเมืองและโบราณสถาน เราจึงแทบหลงลืมไปแล้วว่า โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ มีความสำคัญอย่างไร The New Isuzu MU-X พาเราย้อนเวลาไม่ใช่เพื่อกลับไปตามหาใคร แต่เพื่อเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปของชีวิตเราเอง ทำไมประวัติศาสตร์จึงสำคัญ เพราะมันไม่ใช่แค่บอกว่าเคยเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่เพราะมันกำลังจะบอกเราว่า หากเราทำผิดซ้ำเรื่องเดิมๆ อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่างหากนอกจากนั้นแล้ว เราจะได้ไปสำรวจเมืองที่ใครๆ ก็ชอบพูดกันว่าเป็นเมืองผ่านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีความจริงข้อหนึ่งที่น่าสนใจ รู้หรือไม่ว่า ผู้คนมักทิ้งเมืองหลายเมืองให้กลายเป็นเมืองร้างแล้วไปสร้างเมืองใหม่ แต่ลพบุรีเป็นเมืองโบราณเพียงเมืองเดียวในประเทศไทยที่ปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานติดต่อกันมานับพันปีโดยไม่เคยทิ้งร้างหรือห่างหายจากการอยู่อาศัยของชุมชน มีการค้นพบชุมชนก่อนยุคประวัติศาสตร์ว่ามีอยู่ถึง  47 แห่ง ลพบุรีอาจจะเคยซบเซาหรือเงียบเหงาไปบ้าง จนกระทั่งในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางการทหารของประเทศจนมาถึงทุกวันนี้

IMG_7654

WHY WE NEED TO SEE THE MONKEY?

ทำไมต้องไปพระปรางค์สามยอด ทำไมต้องไปหาลิง หลายคน

คงสงสัยแต่ไม่เคยออกเดินทางไปหาคำตอบ ตามคำบอกเล่าของคนแถวนั้น เขาจะอธิบายอย่างละเอียดว่า ลิงแบ่งเป็นสามพวก สองพวกแรกอยู่ฝั่งพระปรางค์สามยอด โดยแบ่งเป็นพวกลิงใจดีไม่ทำร้ายใคร แล้วก็มีลิงพวกแย่งของ ไม่ดุร้ายเท่าไหร่แต่ขี้เล่น แล้วก็อีกพวก คือลิงดุซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันบริเวณอาคารบ้านเรือน ซึ่งลิงเหล่านี้จะแบ่งอาณาเขตกันอย่างชัดเจน ไม่รบกวนกัน คนส่วนใหญ่ไปพระปรางค์สามยอดเพราะไปดูลิงมากกว่าสนใจในความเป็นมาของตัวพระปรางค์ สันนิษฐานว่า ที่นี่คือเทวสถานของขอมในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เปลี่ยนเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีการก่อสร้างพระวิหารโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาและแบบยุโรปและมีพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยาตอนต้นประดิษฐานอยู่จนถึงปัจจุบัน

IMG_7726

PALACE AND THE MUSEUM

นอกจากพระปรางค์สามยอดแล้ว ลพบุรียังมีโบราณสถานและหมุดหมายหลายแห่งที่น่าค้นหาไม่แพ้เมืองประวัติศาสตร์เมืองอื่นๆ แม้จะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลก แต่โบราณศิลปะ โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ขุดพบในเมืองละโว้แห่งนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยทีเดียว เราขับ The New Isuzu MU-X วนรอบศาลพระกาฬ ใช้เวลาแล่นชมรอบเมืองก่อนเข้าสู่ลานจอด

อันร่มรื่นของพระนารายณ์ราชนิเวศ ซึ่งแต่เดิมเป็นพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าให้ฟื้นฟู ซ่อมแซมและสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้นใหม่บางส่วน และพระราชทานนามว่า พระนารายณ์ราชนิเวศ รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์รวบรวมโบราณศิลปะ และโบราณวัตถุ จัดแสดงไว้อย่างหลากหลาย รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

IMG_7903

 

ART ON THE STREET

ลพบุรีไม่ได้มีแค่โบราณสถานหรือเรื่องเก่าเล่าความหลังเพียงอย่างเดียว พื้นที่สำหรับความคิดใหม่ๆ ก็เริ่มมีให้เห็น เพียงแต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและถูกต้องเสียทีเดียวนัก ภาพกราฟิตี้ที่เห็นอยู่บนกำแพง ตึกเก่า สะท้อนให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่เองก็ต้องการมีส่วนร่วมในความเป็นเมืองเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่มศิลปินที่เรียกตัวเองกว่า “ลพบุลุย” ที่รวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานกราฟิตี้สะท้อนความคิดเห็นผ่านงานศิลปะที่มีทั้งคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วย แต่แน่นอนว่าพวกเขาได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้ว เพราะผลงานบนกำแพงเก่าที่ถูกทิ้งร้างมีเรื่องราว เรื่องลิง และสีสันสะดุดตาให้น่าถ่ายรูปด้วย แทนที่จะขับรถเลยผ่านไปเฉยๆ เป็นการทำให้เมืองละโว้แห่งนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง

IMG_8088

IMG_8085

3,790 THE NUMBER OF FAITH

เขาว่ากันว่า ความเชื่อต่างกับศรัทธาตรงที่ว่า ความเชื่อยังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ เราอาจจะลัง แต่หากเราศรัทธาในสิ่งใด เราจะไม่สงสัยในสิ่งนั้นเลย ที่วัดเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี มีคนมาพิสูจน์ให้เห็นว่า คำว่าศรัทธาหน้าตาเป็นอย่างไร เราขับ The New Isuzu MU-X มาทางอำเภอโคกสำโรง เพื่อตามหา “เขาวงพระจันทร์” อันเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร ถนนเข้าวัดนั้นสวยงาม มองเห็นพระพุทธรูปสีทองหรือพระพุทธโชคซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเด่นแต่ไกล ซึ่งอยู่แยกออกมาจากตัววัด สามารถขับรถยนต์มาได้ ส่วนบริเวณวัดเขาวงพระจันทร์ มีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขา 3,790 ขั้น ไม่มีทางรถยนต์ ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2-3 ชั่วโมง ว่ากันว่าผู้คนพากันขึ้นไปเขาวงพระจันทร์เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และรวมถึงสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน อันได้แก่ รอยพระพุทธบาทแท้ (รอยพระบาทที่ 4) รอยเขี้ยวแก้วพระพุทธเจ้าแท้ หลวงปู่ฟัก อายุ 93 ปี เจ้าอาวาสปัจจุบัน (ฉันมังสะวิรัติตลอดชีวิต, ไม่อาบน้ำตลอดชีวิต) พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเองจำนวนมาก พิพิธภัณฑ์พ้นล้าน ต้นปลัดขิกเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ควาย 3 เขา แห่งเดียวในโลก งาช้างสีดำ และบันไดขึ้นเขา 3,790 ขั้น จึงเป็นตัวเลขพิสูจน์ศรัทธาที่ผู้คนมีต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

IMG_7851

NOM-CUP-D

เห็นเมืองเล็กๆ แบบนี้แต่มีคาเฟ่เก๋ๆ ซ่อนอยู่พอสมควร อย่างร้านนมคัพดี ซึ่งอยู่เยื้องกับพระนารายณ์ราชนิเวศ เป็นร้านคาเฟ่หัวมุมถนนที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวัน หลังจบจากการเดินเล่นในพระราชวัง หลายคนเลือกมานั่งหลบร้อนรับลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพร้อมสั่งเครื่องดื่มเย็นๆ ดับกระหาย อย่างอิตาเลี่ยนโซดาหลากกลิ่นหลายรส เมนูชาต่างๆ นมสดเย็น และที่นี่ยังมีอาหารเล็กๆ น้อยๆ พอรองท้อง อย่างพิซซ่าซีฟู้ด ฮาวายเอียน  ขนมปังแฮมเบคอนห่อชีส ขนมปังกระเทียม ส่วนของหวานมีทั้งวาฟเฟิล เครป ขนมปังโทสต์ แพนเค้ก  เป็นต้น ร้านเปิดเวลาเก้าโมงถึงสองทุ่ม หยุดทุกวันพฤหัสบดี

IMG_9675

MUD MEE RESTAURANT

มาเมืองลพบุรี ไม่เคยได้ยินว่ามีของดีอะไร ถามคนท้องถิ่นเลยได้ชื่อร้านนี้มาว่าเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมขายอาหารไทย-พวน ฟังดูเข้าที เราจึงไม่รอช้า กระโดดขึ้น The New Isuzu MU-X ทันทีทันใดหลังจากลงไปเดินถ่ายรูปสตรีทอาร์ตสวยๆ กันจนอิ่มหนำใจ ตัวร้านอยู่ออกมานอกเมืองเลียบเลาะมาทางคลองชลประทาน หาไม่ยากและมีที่จอดรถกว้างขวาง รองรับรถกระบะพันธุ์แกร่งได้อย่างสบายๆ หาข้อมูลคร่าวๆได้ว่า พวนนั้นหมายถึงกลุ่มคนที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศลาวแล้วอพยพมายังประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ในหลายยุคหลายสมัย ทั้งยุคกรุงธนบุรีตอนปลาย กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้น ความโดดเด่นและความแตกต่างของอาหารพวนนั้นคือมักมีส่วนประกอบของปลาร้า ปลาส้ม อยู่ในอาหารเมนูต่างๆ ทำให้มีรสชาติและกลิ่นที่ค่อนข้างหอมเป็นเอกลักษณ์ต่างจากอาหารไทย เมนูมีค่อนข้างหากหลาย แต่เรา

สั่งมาชิมแค่อิ่มพอดี ได้แก่ ต้มยำปลากะพง ปลาส้มฟักทอด หลนปูผักสด ส่วนของหวานใครชอบก็สั่งเพิ่มได้ แต่ทางร้านมีขนมถ้วยให้ รับประทานฟรีอยู่แล้ว เปิดทุกวัน สิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่ม

 

Untitled-1

 

18278121_1779051629074730_551929144552157367_o

KRAPOW & COFFEE

ร้านกระเพราแอนด์คอฟฟี่ ร้านนี้เหมาะที่สุดสำหรับคนชอบนั่งรับลมชมวิว เพราะอยู่ห่างออกมานอกตัวเมืองลพบุรี แถมหากมาช่วงเวลาที่ถูกจังหวะจะได้ชมทุ่งดอกคอสมอสสวยๆ เราโชคร้ายไปหน่อย ไปใน

วันที่ทางร้านเตรียมปรับแปลงดินใหม่ แต่วิวยังดี มองเห็นภูเขาไกลๆ อากาศยังสดใส เครื่องดื่มและอาหารก็ถูกใจ เมนูส่วนใหญ่เป็นอาหาร ตามสั่งจานเดียวง่ายๆ แน่นอนว่าเมนูเด็ดก็ต้องเป็นข้าวผัดกะเพราสมชื่อร้าน

สำหรับที่นี่ ไม่ได้มีดีแค่วิว แต่บริการและราคาก็ย่อมเยา บางแห่งจ่าย หลักร้อยได้วิวหลักล้าน แต่สำหรับร้านนี้จ่ายหลักสิบแต่ได้วิวหลักล้าน กันไปเลย เปิดทุกวัน แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็น นอกจาก The New Isuzu MU-X จะพาเราย้อนรอยและเดินทางกลับไปยังอดีต ให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้ว การเดินทาง

ครั้งนี้ยังทำให้เราค้นพบว่า ศรัทธาก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะศรัทธาทำให้เราลงมือและการลงมือทำก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อเราเปลี่ยนอดีต

ไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้

 

0 Comments

Leave a Comment