61 ภาพถ่าย ที่พิสูจน์ว่า iphone คือกล้องที่ดีที่สุด

25726 Views 0 Comment
first-place-architecture

61 amazing photos prove that the iPhone camera has transformed photography

 

แม้ iphone จะไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่มีกล้องดีที่สุด  (ตำแหน่งนี้เรายกให้กับ กาแล็กซี่ S7 ไป ) แต่มีภาพถ่ายที่น่าตื่นตาตื่นใจ  61 ใบที่เราอยากนำเสนอที่มาจากกล้อง iphone ทั้งหมด


Man and the Eagle

grand-prize-winner-man-and-the-eagle


Modern Cathedrals

first-place-modern-cathedrals


She Bends with the Wind

second-place-she-bends-with-the-wind


Wonderland

third-place-wonderland


Abstract

first-place-abstract


second-place-abstract


third-place-abstract


Architecture

first-place-architecture


second-place-architecture


third-place-architecture


Animals

first-place-animals


second-place-animals


third-place-animals


Children

first-place-children


second-place-children


third-place-children


Flowers

first-place-flowers


second-place-flowers


third-place-flowers


Food

first-place-food


second-place-food


third-place-food


Landscape

first-place-landscape


second-place-landscape


third-place-landscape


Lifestyle

first-place-lifestyle


second-place-lifestyle


third-place-lifestyle


Nature

first-place-nature


second-place-nature


third-place-nature


News/Events

first-place-newsevents


second-place-newsevents


third-place-newsevents


Others

first-place-others


second-place-others


third-place-others


Panorama

first-place-panorama


second-place-panorama


third-place-panorama


People

first-place-people


second-place-people


third-place-people


Portrait

first-place-portrait


second-place-portrait


third-place-portrait


Seasons

first-place-seasons


second-place-seasons


third-place-seasons


Still Life

first-place-still-life


second-place-still-life


third-place-still-life


Sunset

first-place-sunset


second-place-sunset


third-place-sunset


Travel

first-place-travel


second-place-travel


third-place-travel


Trees

first-place-trees


second-place-trees


third-place-trees


 

0 Comments

Leave a Comment